มีนาคม 12, 2022

Calibration-Bangpakong.Com

สอบเทียบเครื่องมือช่าง บางปะกง

ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือ มีข้อควรระวังในการใช้งานอย่างไร

1 min read
ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือ

ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือช่างการใช้เครื่องมือช่าง สิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องทราบ และคำนึงถึงก็คือ”ความปลอดภัย” ซึ่งควรจะทำความเข้าใจและเรียนรู้ก่อนที่จะลงมือปฏิบัติงาน รวมทั้งการใช้เครื่องมือช่างอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ถูกต้องความปลอดภัยในการปฏิบัติงานจึงเป็นหัวใจสำคัญในการปฏิบัติงาน ที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องระมัดระวัง ไม่ประมาทใช้งานและเก็บเครื่องมือช่าง  โดยศึกษาวิธีใช้และเก็บรักษาก่อนลงมือปฏิบัติ ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมืองานช่างก่อนใช้งานทุกครั้ง  ถ้าชำรุดควรรีบซ่อมแซมทันที สวมเสื้อผ้าให้รัดกุมสะดวกต่อการเครื่องไหวในขณะปฏิบัติงาน  ถ้าผมยาวควรรวบเก็บให้เรียบร้อย ควรเก็บอุปกรณ์และเครื่องมือแต่ละชนิดให้เรียบร้อยหลังใช้งาน  เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการสะดุดหกล้ม  หรือถูกของมีคมบาดและทิ่มแทง ไม่ควรหยอกล้อกันในขณะปฏิบัติงานเพราะอาจเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด ได้ capitallaboratory

ความปลอดภัยทั่ว ๆของไป เครื่องมือช่างในการปฏิบัติงาน

 • ไม่ควรนำเครื่องมือช่าง ใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อหรือกระเป๋ากางเกงขณะปฏิบัติงานนั้นๆ เพราะปลายแหลมคมอาจทำอันตรายทั้งต่อตนเองและผู้อื่นได้
 • เครื่องมือช่าง จะต้องมีอุปกรณ์ป้องกันอันตราย ให้ครบ ได้แก่ กระจกป้องกันประกายไฟ และน้ำหล่อเย็น ผู้ปฏิบัติงานจะต้องสวมแว่นตา นิรภัยเพื่อป้องกันอันตราย
 • ควรทำการแต่งหน้าหินด้วยอุปกรณ์การแต่งหน้าล้อหินเจียระไน หากเห็ ว่าด้านหน้าของล้อหินไม่เรียบ
 • ต้องแต่งกายให้เหมาะสม และรัดกุมในขณะปฏิบัติงาน อาจเกิดอันตรายจากเครื่องจักรหรือ เครื่องมือช่างหมุนดึงเข้า เครื่องได้เพราะการแต่งกายรุมล่าม
 • อย่าใช้มือจับชิ้นงานเจาะรูเพราะจะทำให้เกิดอันตรายจากแรงบิดของเครื่องเจาะต้องจับด้วยปากกาจับเจาะ
 • การใช้งานล้อหินเจียระไนที่แท่นรองรับงานและหน้าล้อหินเจียระไนต้องไม่ห่างมาก เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายขึ้นได้ โดยระยะห่างระหว่างแท่นรองรับงานกับหน้าล้อเจียระไนตองไม่เกิน 3 มิลลิเมตร
 • ห้ามสวมรองเท้าแตะเข้ามาปฏิบัติงานในโรงงาน เพราะอาจทาให้เกิดอันตรายขึ้น
 • พื้นที่ปฏิบัติงานต้องสะอาด ไม่ปล่อยให้สกปรก รกรุงรัง ชงเป็นสาเหตุที่ ทำให้เกิด อันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน
 • พื้นที่ปฏิบัติงานต้องมีแสงสว่างเพียงพอ
 • ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักรก่อนใช้งานทาครั้ง หากพบว่าเครื่องจักรชารุดห้ามใช้งานเด็ดขาด
 • อย่าจับเศษโลหะที่ถูกตัดเฉือนจากงานกลึงด้วยมือเปล่า เพราะจะทำให้เศษโลหะ
 • ไม่ควรใช้เครื่องมือผิดประเภท เพราะนอกจากจะทำให้เครื่องมือได้รับเสียหายแล้ว ยังอาจทำให้เกิดอันตรายกับผู้ปฏิบัติงานได้
 • ขณะปฏิบัติงานเจาะสายตาตองมองที่ชิ้นงานเพราะถ้าไม่มีสมาธิในขณะ ปฏิบัติงานจะทำให้ได้รับอันตรายในขณะปฏิบัติงานได้
 • ในขณะใช้งาน ควรจัดท่าทางการยืนให้อยู่ในท่าที่เหมาะสม และมั่นคง
 • นอกจากความปลอดภัยของตัวเราเอง ให้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่นที่อยู่ในบริเวณหน้างานด้วย ตรวจสอบให้มั่นใจว่าผู้อื่นอยู่ในระยะปลอดภัย ก่อนการใช้งานเครื่องมือช่าง
 • ในการส่งเครื่องมือช่างให้กับผู้ใช้งานที่อยู่ในที่สูง ห้ามถือเครื่องมือช่างด้วยมือและปีนบันไดเพื่อนำเครื่องมือช่างขึ้นไปให้คนทำงาน แต่ให้ใช้ถังหรือถุงเครื่องมือในการส่งเครื่องมือช่างแทน
 • เมื่อใช้งานเครื่องมือช่างในที่สูง เพื่อความปลอดภัยของผู้ที่อยู่ด้านล่าง ห้ามวางเครื่องมือช่างทิ้งไว้ในที่สูงโดยเด็ดขาด เนื่องจากเครื่องมืออาจจะตกลงมา และก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ที่อยู่ด้านล่างได้

ใช้ “เครื่องมือช่างไฟฟ้า” อย่างปลอดภัย

 • ก่อนการใช้งานต้องตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าพื้นที่ใช้งานเครื่องมือช่างไม่เปียกชื่น เพื่อป้องกันการลื่นไหล และอันตรายจากไฟฟ้า
 • เช็กสายไฟของเครื่องมือช่างและอุปกรณ์พ่วงไม่ให้ขวางทางเดิน และขวางพื้นที่การทำงาน เพื่อไม่ให้เกิดการสะดุดล้ม
 • ห้ามถือเครื่องมือช่างไฟฟ้าบริเวณสายไฟเด็ดขาด
 • เพื่อความปลอดภัย ใช้เครื่องมือช่างไฟฟ้าที่ใช้สายไฟแบบฉนวนหุ้มสองชั้น เต้าเสียบแบบสามขา และเสียบเข้ากับปลั๊กไฟที่มีการต่อสายลงดิน
 • แนะนำให้ใช้เครื่องมือช่างไฟฟ้าต่อเข้ากับเต้ารับแบบ GFCI หรือเต้ารับที่มีระบบตรวจสอบไฟรั่ว เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและตรวจเช็คเครื่องมือช่างก่อนการใช้งาน

สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันทุกครั้ง

ใช้ “เครื่องมือช่างระบบลม” อย่างปลอดภัย

 • ก่อนใช้งานเครื่องมือช่างประเภทนี้ ให้ตรวจสอบชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องมือ ว่ามีการประกอบอย่าแน่นหนาและไม่มีรอยรั่ว
 • ห้ามหันด้านปลายท่อลมเข้าหาตัวเองและผู้อื่นโดยเด็ดขาด เนื่องจากแรงลมที่ออกจากเครื่องมือช่างเหล่านี้มีแรงดันสูง
 • เมื่อใช้เครื่องมือลมเสร็จแล้ว เช็คให้แน่ใจก่อนว่าไม่มีแรงดันลมแล้ว จึงจะสามารถถอดท่อต่อต่างๆ ได้
 • ใช้อุปกรณ์ตัวยึดข้อต่อต่างๆ ที่มีคุณภาพเพื่อไม่ให้เกิดการหลุดของข้อต่อขณะใช้งาน และควรปรับแรงดันไม่ให้เกิน 30 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
 • ในการใช้เครื่องมือช่างระบบแรงดันลม จำเป็นต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตาทุกครั้ง
 • หากฉากมากั้นบริเวณพื้นที่ที่ใช้งานเครื่องมือช่างระบบแรงดันลม เพื่อป้องกันไม่ให้เศษต่างๆ ฟุ้งกระจายในบริเวณกว้าง

ห้ามวางเครื่องมือลมทิ้งไว้โดยไม่มีผู้ใช้งาน

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.