มีนาคม 12, 2022

Calibration-Bangpakong.Com

สอบเทียบเครื่องมือช่าง บางปะกง

ทำความรู้จักกับเครื่องรีดไม้ คืออะไร พร้อมวิธีการใช้งานอย่างไรให้ปลอดภัยที่สุด

1 min read
เครื่องรีดไม้

เครื่องรีดไม้ เป็นอีกหนึ่งอุปกณ์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ในการรีดไม้ให้ไม่มีผ่านเรียบ โดยเครื่องรีดไม้นี้เป็นเครื่องทุนแรงให้กับคุณได้เป็นอย่างดี ช่วยให้คุณสามารถรีดไม้ให้มีแผ่นเรียบได้อย่างรวดเร็ว โดยจะมีใบมีดที่หมุนอยู่ด้านทั้งด้านบนและด้านล่างเพื่อใช้ในการรีดไม้ส่วนเกินออก ให้คุณนั้นสามารถที่จะทำการรีดไม้ที่มีขนาดแตกต่างกันได้ โดยตัวเครื่องใช้งานมอเตอร์และใบมีดที่ใช้ในการตัดหรือรีดเอาไม้ส่วนเกินออก เพื่อทำให้ไม้นั้นได้ระดับเดียวกันทั้งแผ่นซึ่งจะทำให้คุณนั้นสามารถที่จะทำการรีดไม้ให้หน้าเรียบได้อย่างรวดเร็ว และสะดวกสบายช่วยให้งานของคุณนั้นสามารถที่จะทำเสร็จได้รวดเร็วยิ่งขึ้น capitallaboratory

ส่วนประกอบ เครื่องรีดไม้ ไสไม้

 1. ลูกกลิ้งป้อนไม้เข้า (Infeed Rolls) จะมีลักษณะเป็นซีหยัก ๆ ตามผิวลูกกลิ้งรอบ และยาวตลอดความยาวของผิวลูกกลิ้ง โดยลูกกลิ้งนี้จะทำหน้าที่ป้อนไม้เข้าหัวตัด 
 2. ตัวกดไม้หน้าหรือตัวกันไม้ฉีก (Chip Breaker) เป็นแผ่นเหล็กแบนติด ต่อเนื่องกันหลายชิ้น ยาวตามแนวหัวตัด ทำหน้าที่กดไม้ให้แนบกับแท่น แผ่นกดไม้นี้จะ ระหว่างหัวตัดและลูกกลิ้งป้อนไม้ และเป็นตัวช่วยส่งบิ๊กบออกจากเครื่องรีดไม้ ไสไม้ด้วยแรงเหวี่ยง ของหัวตัด 
 3. ชุดหัวตัด (Cutter Head) มีลักษณะเป็นแท่งเหล็กรูปทรงกระบอก ที่ผิวทำเป็น ร่องรูปตัวยู เอียงเล็กน้อย สำหรับติดตั้งใบมีดโดยยึดให้แน่นด้วยเหล็กประกับใบมีด ซึ่งจะติด ตั้งใบมีดอยู่ 3 ถึง 4 ใบ แล้วแต่ขนาดของเครื่อง หัวตัดจะหมุนด้วยการส่งกำลังจากมอเตอร์ และใบมีดจะทำหน้าที่ไสไม้ ทิศทางการหมุนของหัวตัดจะสวนทางกับลูกกลิ้งป้อนไม้ 
 4. ตัวกดไม้หลังหรือแท่งกดไม้ (Pressure Bar) เป็นแผ่นเหล็กแบนยาวไปตามแนวหัวตัด ทำหน้าที่กดไม้ให้แน่นกับแท่น เมื่อไม้ผ่านชุดหัวตัดออกมาอยู่ระหว่างหัวตัดกับ ลูกกลิ้งส่งไม้ออก 
 5. ลูกกลิ้งป้อนไม้ออก (Outfeed Rolls) มีลักษณะเป็นลูกกลิ้งผิวเรียบ ทำหน้าที่ ส่งไม้ที่ผ่านการใสแล้วออกจากเครื่อง
 6. ลูกกลิ้งตัวล่าง (Lower Infeed Rolls) มีลักษณะเป็นลูกกลิ้งผิวเรียบติดตั้งอยู่ ระหว่างแท่นรองรับไม้ ทำหน้าที่รองรับไม้ที่จะใส 
 7. แท่นเครื่อง (Table) แท่นของเครื่องรีดไม้ ไสไม้สามารถเลื่อนขึ้น-ลงเพื่อรองรับไม้ ปรับ ความหนาของไม้ในขณะทำการไส การเลื่อนขึ้น-ลงอาจใช้มือหมุนหรือใช้มอเตอร์หมุน โดย แท่นนี้จะต้องติดตั้งลูกกลิ้งป้อนและลูกกลิ้งส่งออกไม้เพื่อรองรับไม้ด้วย
 8. สวิตช์ควบคุมเครื่อง (Switch On-Off) ถ้าเป็นเครื่องไสขนาดเล็กที่มีขนาด ความยาวไม่เกิน 18 นิ้ว ปุ่มควบคุมจะมีเพียงสวิตช์เดียว เครื่องไสก็สามารถทำงานได้พร้อม กันทันที (หัวตัดจะหมุนพร้อมกันกับลูกกลิ้งป้อนไม้) แต่ถ้าเป็นเครื่องขนาดใหญ่ขึ้นมาอีก สวิตช์ควบคุมอาจจะมีหลายสวิตช์ ต้องเปิดสวิตช์เพื่อเปิดการทำงานของเครื่องแต่ละส่วน เช่น สวิตช์เลื่อนแท่นขึ้น-ลง สวิตช์ควบคุมการหมุนของหัวตัด และสวิตช์ควบคุมการหมุน ของลูกกลิ้งป้อนไม้

เครื่องรีดไม้ ใช้งานยังไง

การรีดไม้ด้วยเครื่องรีดไม้นั้นจะต้องจับยึดชิ้นงานให้แน่นอยู่กับที่ใช้มือทั้ง 2 ข้างจับที่ไสไม้วางบนชิ้นงานที่จะไส ออกแรงดันที่ไสไม้ไปข้างหน้า และไสไม้จนกว่าจะเรียบ นอกจากนี้ที่ไสไม้ชนิดใบมีดคมเดียวยังสามารถใช้ไสบังใบวงกบประตูและหน้าต่างได้อีกด้วย โดยจะต้องไม่ใช้งานเครื่องจนเกินกำลังเครื่อง และควรมีการพักเครื่อง ประจำชั่วโมงบ้าง ประมาณ 5 – 10 นาที

ข้อควรระวัง จะต้องระวังเกี่ยวกับสายไฟฟ้าที่อยู่ด้านท้ายเครื่อง และต้องระวังปลายชายเสื้อของผู้ใช้งานจะต้องไม่ให้เข้าไปพันกับหัวตัดขณะเปิดเครื่อง

ความปลอดภัยในการใช้งานเครื่องรีดไม้ 

 1. ถ้าจำเป็นต้องไสไม้ที่มีความโค้งงอไม่มากนัก ควรใสด้วยเครื่องเพลาะไม้ใน ด้านหนึ่งก่อนและในขณะป้อนไม้เข้าเครื่องไสให้คว่ำด้านเรียบแนบกับแท่นเพลาะไม้ให้เรียบ 
 2. เตรียมไม้ที่จะไสไม่ให้มีตะปูเศษโลหะ คราบปูนฯลฯ บนผิวไม้ที่มีสวิตช์ควบคุม ต้อง 
 3. ปรับเลื่อนแท่นเพื่อการไสให้น้อยกว่าความหนาของไม้ประมาณ 1 – 2 มิลลิเมตร
 4. เปิดสวิตช์หัวตัดและสวิตช์ลูกกลิ้งป้อนไม้ (กรณีเป็นเครื่องที่มีสวิตช์ควบคุม) ต้องรอให้เครื่องหมุนเต็มกำลังก่อน 
 5. ป้อนไม้เข้าเครื่องโดยให้ไม้ได้แนวระนาบกับแท่น พอหัวไม้ถูกลูกกลิ้งป้อนไม้จับและส่งไม้เข้าเครื่องได้แล้วก็ปล่อยให้เครื่องรีดไม้ ไสไม้ทำงานต่อไป โดยไม่ต้องออกแรงดันไม้บางครั้งไม้ที่จะไสไม่สามารถเคลื่อนเข้าไปในเครื่องรีดไม้ ไสไม้ได้ก็ต้องออกแรงดันช่วยให้ไม้เข้าเครื่องไสได้ 
 6. ถ้าไม่มีความยาวมากควรหาผู้ช่วยจับที่ปลายอีกด้านหนึ่งหรือใช้ที่รองรับปลายไม้ 
 7. อย่าพยายามไสไม้ที่สั้นกว่าระยะห่างระหว่างลูกกลิ้งป้อนไม้และลูกกลิ้งส่งไม่ออก ถ้าจำเป็นต้องไสไม้สั้นหลาย ๆ ท่อนควรป้อนไม้โดยให้หัวไม้ชนต่อเนื่องกันไป 
 8. การไสไม้ที่บางกว่า 38 นิ้ว หรือ 1 เซนติเมตร ถ้าจำเป็นต้องใสด้วยเครื่องรีดไม้ ไสไม้ควรใช้ไม้ที่มีความหนาอย่างน้อย 3/4 นิ้ว หรือ 15 มิลลิเมตรรองด้านล่างเพื่อความปลอดภัย
 9. ถ้าหากไม้ติดอยู่ในเครื่องไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ควรปิดเครื่องเสียก่อนรอจนหัวตัดหยุดนิ่งแล้ว เลื่อนแท่นให้ต่ำลงนำไม้ที่ติดอยู่ออกจากเครื่อง 
 10. ไม่ควรก้มลงมองเข้าไปในเครื่องรีดไม้ ไสไม้ ในขณะที่เครื่องยังหมุนอยู่ 
 11. ในขณะป้อนไม้ควรยืนอยู่ด้านข้างของไม้ที่จะป้อนเข้าเครื่องรีดไม้ ไสไม้ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่เกิดจากการตีกลับ (Kick Back) ของไม้ ไม้ท่อนที่สอง

การบำรุงรักษา เครื่องรีดไม้ ไสไม้ มีการบำรุงรักษาอย่างไร

 • ทำความสะอาดเครื่องรีดไม้ ไสไม้ทุกครั้งหลังจากทำงานเสร็จหรือเลิกใช้งานประจำวัน
 • ตรวจสอบคมใบมีดอยู่เสมอ ถ้าไม่คมหรือมีรอยบินควรถอดออกลับให้คมอยู่เลย 
 • หยอดน้ำมันหล่อลื่นหรืออัดจาระบีในชิ้นส่วนที่หมุน เพื่อให้ส่วนประกอบเหล่านั้น คงทน 
 • ปรับตัวกดไม้หน้า (Chip Breaker) ให้อยู่ในตำแหน่งที่กดไม้ไม่แน่นเกินไป 
 • ตรวจดูอุปกรณ์จับยึดเครื่องรีดไม้ ไสไม้ให้แน่นอยู่เสมอ 
 • หากต้องหยุดใช้เครื่องรีดไม้ ไสไม้เป็นเวลานาน ๆ ควรทำความสะอาดภายในเครื่องและ เคลือบผิวเหล็กส่วนที่เป็นสนิมด้วยผ้าชุบน้ำมันเครื่อง แล้วคลุมด้วยผ้าคลุมเครื่องรีดไม้ ไสไม้
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.