มีนาคม 12, 2022

Calibration-Bangpakong.Com

สอบเทียบเครื่องมือช่าง บางปะกง

โต๊ะเลื่อยวงเดือน มีวิธีการเลือกซื้ออย่างไร ก่อนการตัดสินใจเลือกซื้อ

1 min read
โต๊ะเลื่อยวงเดือน

โต๊ะเลื่อยวงเดือน สามารถทำงานได้อเนกประสงค์ หลากหลาย นอกจากตัดไม้ให้เป็นเส้นตรงแล้วโต๊ะเลื่อยวงเดือนยังสามารถตัดไม้แบบขวางเสี้ยนและตามแนวเสี้ยนไม้ ตัดไม้เป็นมุม ทำบังใบ และสามารถเซาะร่องได้ด้วย ความละเอียดของผิวที่ตัดพื้นผิวจะขึ้นอยู่กับใบเลื่อยวงเดือนที่ใช้ ใช้ใบเลื่อยวงเดือนฟันถี่จะยิ่งให้ผิวไม้ที่ตัดละเอียด เรียบ ส่วนใบเลื่อยที่ฟันห่างเหมาะกับการตัดไม้แบบหยาบ ๆ การใช้โต๊ะเลื่อยวงเดือนนิยมใช้รั้ว ซึ่งจะติดตั้งให้ขนานกับใบเลื่อย โดยการปรับระยะห่างของใบเลื่อยกับรั้วให้เท่ากับขนาดความกว้างของไม้ที่จะตัด เมื่อเปิดใช้งานควรกดชิ้นไม้ให้แนบกับรั้วพร้อมดันไม้เข้าหาเลื่อยวงเดือน หากไม้ที่ต้องการตัดมีขนาดบางควรหาไม้ช่วยในการดันชิ้นงานแทนการใช้มือกด

ประเภท เลื่อยวงเดือน

โต๊ะเลื่อยมีหลายขนาดให้เลือก และยังมีโต๊ะเลื่อยแบบ DIY โต๊ะเลื่อยวงเดือนเป็นโต๊ะเลื่อยที่ใช้มอเตอร์ในการขับเคลื่อน มีเพลา ร่องสายพาน สายพานและตลับลูกปืน เป็นโครงสร้างในโต๊ะเลื่อย โต๊ะเลื่อยสามารถตัดแบบขวางเสี้ยน ตัดตามเสี้ยนไม้ได้ สามารถเซาะร่องไม้ หรือทำเดือยได้ จึงเป็นโต๊ะที่ได้รับความนิยมมาก สำหรับช่างไม้ที่จริงจัง โต๊ะเลื่อยเป็นอุปกรณ์ชิ้นสำคัญ ช่วยให้สามารถตัดไม้ ได้อย่างรวดเร็วแม่นยำ และตัดชิ้นงานที่มาก ๆ แต่โต๊ะเลื่อยก็มีราคาที่ค่อนข้างสูง ช่างส่วนมากก็จะหันมาทำโต๊ะเลื่อยใช้เองโดยใช้ DIY จากเลื่อยวงเดือน มาเป็นโต๊ะเลื่อย

วิธีทำหรือ DIY ก็จะแตกต่างกันไปแล้วแต่ช่างเขาจะนำมา DIY ในแบบของตนเองแต่สิ่งที่เหมือนกันคือเป็น เลื่อยวงเดือน ที่นำหงายท้องหรือหงายขึ้นประกอบกับโต๊ะที่เตรียมไว้เลื่อยวงเดือนที่นิยมนำมา DIY เป็นโต๊ะเลื่อยส่วนมากที่นิยมใช้กันก็จะเป็น 7 นิ้วกับ 9 นิ้ว ด้วยที่หาซื้อได้ง่ายทั้งตัวเครื่องและใบเลื่อยได้ตามท้องตลาด

สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนที่จะเลือกซื้อโต๊ะเลื่อยวงเดือนมาใช้

  1. ขนาดของใบเลื่อย

 ขนาดของใบเลื่อยนั้นเป็นสิ่งที่จะใช้ในการบอกถึงความสามารถในการที่จะตัดชิ้นไม้ต่าง ๆ ได้โดยเลื่อยที่มีขนาดใบเลื่อยที่ใหญ่นั้นจะช่วยให้คุณสามารถที่จะทำการตัดไม้ที่มีขนาดชิ้นใหญ่ได้อย่างสะดวกและง่ายดายซึ่งจะทำให้คุณนั้นสามารถที่จะทำการตัดไม้ที่มีความหนาได้ดี โดยโต๊ะเลื่อยวงเดือนหน้าจะมีขนาดของใบเลื่อยให้คุณได้เลือกใช้งานตามความต้องการของคุณโดยจะมีขนาดของใบเลื่อยเริ่มตั้งแต่ 8 นิ้ว 10 นิ้ว 12 นิ้ว ซึ่งการเลือกซื้อขนาดของใบเลื่อยที่เหมาะสมนั้นคุณจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาถึงลักษณะการใช้งานของคุณเป็นหลักโดยในการใช้งานและขนาดของความหนาของไม้ที่คุณจะนำมาตัดซึ่งจะช่วยให้คุณนั้นสามารถที่จะนำการเลือกซื้อใบเลื่อยที่มีขนาดเหมาะสมกับความต้องการในการใช้งานของคุณ

2.กำลังวัตต์ของเลื่อย

 กำลังวัตต์ของเลื่อยหมายถึงความสามารถในการหมุนใบเลื่อยของมอเตอร์เลื่อยวงเดือนซึ่งถ้ากำลังวัตต์นั้นยิ่งมีค่ามากก็จะหมายถึงความสามารถในการหมุนที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นซึ่งจะทำให้คุณนั้นสามารถที่จะทำการตัดไม้ที่มีขนาดความหนาต่าง ๆ ได้ดีมากยิ่งขึ้นโดยในการเลือกซื้อเลื่อยวงเดือนมาใช้งานนั้นคุณจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาถึงกำลังของมอเตอร์ที่มีความเหมาะสมกับการใช้งานของคุณโดยควรที่จะเลือกซื้อเลื่อยวงเดือนที่มีกำลังวัตต์ที่เหมาะสมกับการใช้งานของคุณซึ่งในท้องตลาดนั้นจะมีกำลังวัตต์ตั้งแต่ 1,500 วัตต์ไปจนถึง 3,500 วัตต์ให้คุณได้เลือกซื้อมาใช้งาน โดยพิจารณาจากลักษณะของชิ้นงานที่คุณจะนำมาตัดและลักษณะการใช้งานของคุณว่ามีการใช้งานบ่อยมากน้อยเพียงไหนหรือการใช้งานแบบทั่วไปหรืองานแบบในเชิงพาณิชย์

3.ความสามารถในการปรับองศา

 โดยทั่วไปแล้วโต๊ะเลื่อยวงเดือนนั้นจะมีทั้งแบบที่สามารถปรับองศาได้และแบบที่ไม่สามารถที่จะปรับองศาได้ซึ่งในการเลือกซื้อมาใช้งานนั้นคุณจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาถึงความจำเป็นในการปรับองศาได้ของตัวโต๊ะเลื่อยวงเดือนโดยสำหรับการตัดธรรมดาหรือซอยไม้ธรรมดานั้นการตัดองศาหรือการปรับองศาใบเลื่อยนั้นอาจจะไม่มีความจำเป็นแต่ถ้าเป็นงานประกอบหรืองานสร้างเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ นั้นการตัดหรือปรับองศาของใบเลื่อยนั้นก็มีความจำเป็นดังนั้นในการเลือกซื้อคุณจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาถึงลักษณะการใช้งานของคุณเป็นหลัก

  1. วัสดุและอุปกรณ์

 วัสดุและอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการทำเลื่อยวงเดือนนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทานจะทำให้ตัวเลื่อยวงเดือนหรือโต๊ะเลื่อยวงเดือนและมีอายุในการใช้งานที่ยาวนานโดยควรที่จะเลือกวัสดุที่มีความแข็งแรงอย่างโลหะหรือเหล็กเป็นหลักซึ่งจะทำให้คุณนั้นสามารถที่จะใช้งานได้อย่างยาวนานและมีความแข็งแรงทนทานเพียงพอเหมาะสำหรับการเคลื่อนย้ายหรือการใช้งานและอุปกรณ์ต่าง ๆ นั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเป็นอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูงและมีประสิทธิภาพที่ดีเพียงพอที่จะช่วยให้คุณนั้นสามารถที่จะใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพไม่ควรเลือกซื้อโต๊ะเลื่อยวงเดือนที่มีการใช้งานวัสดุและอุปกรณ์ที่ไม่ได้คุณภาพนำมาใช้ในการทำช่างอาจจะทำให้อายุการใช้งานนั้นต่ำและไม่มีประสิทธิภาพดีเพียงพอที่จะนำมาใช้

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.